Origen, del llatí "Origo": la font

La recerca dels orígens és una cerca permanent de la humanitat.
Saber d'on ve el món on vivim, l'Univers del qual formem part i descobrir d'on venim respon no només a la necessitat fonamental de la humanitat de comprendre les coses que l'envolten, sinó també a la de donar sentit al món i a la seva vida.
Des que té la facultat de pensar i pensar-se, la humanitat vol donar respostes a aquests interrogants.
Si primer les respostes les donaven les religions i les creences, la ciència ha anat contribuint progressivament a donar, també, respostes.
La «Ruta dels Orígens» us descobrirà algunes d'aquestes respostes amb un circuit que us anirà desvelant els orígens de l'Univers, els de la Terra i els de la humanitat.
En el marc d’aquest projecte, subvencionat per Europa, els col·laboradors han volgut aportar elements complementaris d'informació en forma d'una selecció de presentacions, vídeos, conferències...
Una selecció que dista de ser exhaustiva a causa del gran nombre de preguntes que encara queden per respondre.
Sense oblidar que, tot i que la ciència no para de progressar pel que fa a les respostes, aquestes només estan relacionades amb el "com" (com van passar les coses), però no pretenen respondre el "per què", que roman i romandrà, sens dubte durant molt de temps, i fins i tot per sempre, en el terreny de la metafísica, la filosofia, les creences i les religions.
En aquesta secció, us proposem diverses temàtiques